Vi trenger lykke og belønning for å leve et godt og fullverdig liv

Vi trenger lykke og belønning for å leve et godt og fullverdig liv, og vi må selv sørge for å oppleve den gode følelsen – Vi må velge.

Belønning – Lykkefølelse – Overskudd – Lykkehormoner

En blanding av blant annet dopamin, endorfin og serotonin er kroppens flotteste «gjødsel/næring»

Belønning, lykkefølelse som når man vandrer i naturen, når du spiser det aller beste, duften av den gode drikke eller den du elsker, alle sanser vekkes og kroppen trives. Akkurat som når man leker med barn eller lager mat eller når du når et mål – Følelsen av å være forelsket, av det å være til, like seg selv – nyte livet.

Det å vandre inn i morgenen, alene eller «gogge» sammen med en venn(er), med gode samtaler eller velge å bruke en dag på vandring sammen med et fellesskap på vei mot et mål med sanselige opplevelser og fysiske mål.

Nyte livet, det handler om å ta vare på seg selv.

I dag vil jeg ikke beskrive de materielle belønninger man kan gi seg ved måloppnåelse, men – hvordan vi kan stimulere belønningssystemet i hjernen.

Belønning er noe vi gir oss selv – ingen andre – Du bestemmer selv, du er sjefen i ditt eget liv, lykke og belønning.

I dag er dagen for belønningsblogg.

Vi er skapt med et belønningssystem i hjernen.

Denne bloggen blir personlig, men også generell. Det omhandler oss alle, uansett hvor vi er i livet, frisk eller med utfordringer.

Belønningssystemet i hjernen var og er min viktigste livsmedisin.

En medisin vi selv skaper.

Det handler om valgene til å skape og «bruke» lykkehormoner, naturens deilige medisinskap.

Hvert minutt og dag vil jeg nyte, le, og ta vare på meg selv slik at jeg får et overskudd, med smil om munnen.

Aktiviteter som vandring, «gogging», jogging eller løping er den raskeste måten vi mennesker kan forflytte oss, til fots.  Min vandring og gogging gir mange positive effekter, jeg kjenner jeg er utrolig utholdende og treningen virker smertedempende. 

Ved vandring og jogging blir det dannet hormoner.  Vi mennesker er fra naturens side utstyrt med innebygde, rusfremkallende stoffer, som frigjøres og blir virksomme ved visse aktiviteter og inntrykk. Da starter kjemiske aktiviteter i hjernen, og spesielt i hjernens lystsenter, det var disse fantastiske naturlige rusmidler jeg ville få ta del av og finne frem til hvilken måte jeg måtte trene og leve på, for å bli belønnet med gode perioder. Jeg ville finne aktiviteter som gir en deilig bivirkning av smertefri velbehag over tid og de mer intense øyeblikkene, fra lett oppstemthet til ekstase.

Endorfiner som dannes i hjernen og som frigjøres ved behov, for eksempel ved fysiske anstrengelser, men også ved skader. De kalles ofte kroppens eget morfin, som ga meg mulighet til å kjenne at smertene minket, når endorfinene bandt seg til egne reseptorer i hjernen. Det er så befriende at jogging over lengre distanser gir meg en smertefri velværefølelse.

Hormoner er fantastisk for at menneskearten skal overleve, og da spiller belønning i form av frigjøring av dopamin en viktig rolle. Spising og jakt på nye oppdagelser, er eksempler på aktiviteter som frigjør dopamin i hjernen. Vi får belønning og motivasjon til å gjenta opplevelsen som gjør oss motstandsdyktige. Høyt dopaminnivå gir økt følelse av glede og velvære. Dopamin utskilles i hjernen og er knyttet til følelsen av behag og tilfredshet, ved at det forsterker intensiteten av nerveimpulsene. Dopamin er en slags naturlig stimulans som holder hjernen aktiv. Dopaminens rolle er som ett av de stoffene hjernen benytter for å overføre signaler til belønningssystemet i hjernen. Hvis vi får oppfylt våre behov, kvitterer hjernen med en følelse av ro og avslappet tilstand. Den biokjemiske sammenhengen, er at dopamin blir frigjort, noe som igjen påvirker nervecellene i belønningssystemet til å gi en følelse av velbehag. Det jeg hadde lest meg til om dopamin ga meg en enda større interesse for mat, nyte mat og skape nye retter. Lese meg til ny kunnskap og tørre å utfordre meg selv som blant annet å hoppe i strikk, fjellklatring og trening mot maratonmållinjen.

Serotonin er et hormon som fungerer blant annet med å gjøre noe med sinnsstemning, velvære, uro og angst, søvn og våkenhet, metthet og sultfølelse, smerteopplevelse og impulskontroll. Serotonin har evnen til å stimulere humøret i positiv retning. Stoffet tar del i hjernens humørskiftninger og frigjøres ved glede og lidenskap. Frigjøring av serotonin foregår gjennom normale, lystbetonte aktiviteter og vil midlertidig kunne bidra til en naturlig rus. Hvorfor da leve et monotont liv, jeg måtte ta vare på meg selv, smile når jeg ble revet ut av sengen med heftig hodepine om morgenen og velge latteren istedenfor gråten.

Kjærlighetshormonet eller velværehormonet oksytocin pumpes ut i kroppen når vi er sosiale, har nærhet eller kanskje også når man spiser sin yndlingssjokolade. Dette hormonet er i stor grad med på å gjøre oss til omsorgsfulle og kjærlige mennesker. Oksytocin fremkaller en følelse av tilfredshet, reduserer angst og gir en følelse av ro og trygghet.

Det er ett hormon jeg er ambivalent ovenfor og det er adrenalin, et naturlig stresshormon som dannes når sentralnervesystemet stimuleres. Adrenalin kontrollerer funksjoner som blant annet hjerterytme, sammentrekning av pupillene og utskillelse av svette og spytt. Adrenalin utløses ved angst, trening eller redsel og skaper en “fight or flight”-reaksjon. Adrenalin arbeider sammen med noradrenalin. Disse to hormonene arbeider for å prøve å få kroppen til å bli mer oppmerksom og klar når mer energi tilføres.

Jeg må «bekjempe» adrenalinet tilbake med å puste rolig ut, gjennomgå mine øvelsene eller å vandre / gå. Adrenalinet skal ikke dytte meg ut i en “fight or flight”-reaksjon for å rømme fysisk, da jeg skal komme meg videre i dagen hvor smerter er plassert.

Belønning – Lykke

Vi trenger lykke og belønning for å leve et godt og fullverdig liv, og vi må selv sørge for å oppleve den gode følelsen – Vi må velge.

Det viktigste for oss alle å finne ut hva vi egentlig vil. Ønsker vi å kose oss til forfall i en varm sofa. Eller ønsker vi å ta vare på oss selv – Det handler om å leve. Vi er ansvarlig for hva vi bruker vårt liv til – hvert eneste minutt og time. Lykke og belønning er ikke noe som «noen» må gi oss, det gir vi oss selv.

Hvert enkelt menneske er unikt, med sine egne ønsker om delmål og mål.

Ingen andre enn deg kan hjelpe deg til dine mål og belønning = DITT LIV.

Hva er dine delmål og mål?

Det er ingen mennesker uten ressurser, kun sinnstilstander uten ressurser.

På vei mot målet og belønning er det for mange, godt å ha svar på følgende tanker:

Positivt formulert = Hva ønsker du å oppnå

Personlig ansvar = Du kan selv påvirke resultatet

Spesifikt = Beskriv «målet» slik du «ser» og «føler» det. Det vil si hvordan du kjenner det i «hjertet» når du er i mål. Den positive beskrivelsen av hva du da føler.

Målbart = Formuler målet ditt så presis som du kan

Attraktivt = Gjør målet viktig og attraktivt for deg selv

Realistisk = Bryt målet ned i realistiske delmål

Tidsbestemt = Sett av et presist tidspunkt for når målet skal være nådd

«Økologi» = Tenk gjennom om dette målet stemmer med dine øvrige mål og verdier. Vurder hvilke positive og negative konsekvenser det er å arbeide mot dette målet.

Når du trener – lever – skal du ha det bra, du skal trives og må finne en aktivitet – liv, som gir deg en mestringsfølelse – som er en del av belønningen. Det er nemlig da kroppen «gjødsles» med hormoner, blant annet endorfiner.

Belønning i form av lykkefølelse er viktig for at du skal fortsette med trening, men bygg oppunder belønningen med litt hverdagsluksus av glede og overskudd.

Ta vare på deg selv – DU er sjefen i ditt eget liv

DU er unik og fantastisk - Vi trenger DEG – Vi trenger et godt fellesskap.

DU er aller viktigst

Vibeke

0